Tags
กระทง  ความเข้มสนามแม่เหล็ก  คำสั่ง Linux  โวลท์มิเตอร์  ตารางค่าความจริง  พระสงฆ์  พิซซ่า  extreme heat  วงจรทวีแรงดัน  พียูที  หัวต่อพีเอ็น  เงินสดย่อย  การบัดกรี  เอกสารธุรกิจ  อัตราการไหล  ส้ม  การแจกแจงแบบปกติ  ปักปีกนก  ตุ๊กตา  วงจรเกท  OSI model  งบ  เศรษฐกิจพอเพียง  สาหร่าย  ครีมชีส  เจริญปัญญา  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  เซ็ทผม  น้ำพริก  เครื่องมือวัดไฟฟ้า  อาหาร  ขนมไทย  ภาวะโลกร้อน  แป้งจี่  common Symbols  สายดิน  วงจรควบคุม  กล่อง  FTP  การนับ  การเดินมอเตอร์ 3 เฟส  บริหารความเสี่ยง  การเย็บผ้า  จิ้นหม่าวู  คัสตาร์ด  เขียนโปรแกรม  Install Linux  หอยแมลงภู่  ทองจีบ  การมองเห็น  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พระสงฆ์กับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม 2

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  พระสงฆ์กับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม 2
 
 
กำเนิดและความสำคัญของศาสนา : 48.1 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : กำเนิดศาสนา
 
Safety Equipment อุปกรณ์นิรภัย : 38.36 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : danger,protect,safety equipment,warning
 
เรียนรู้อย่างฉลาด : 49.11 นาที
ครูอโนทยา เรืองศรี
Tags : เศรษฐกิจพอเพียง
 
Road Signs เครื่องหมายการจราจร : 33.45 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Road Signs,traffic
 
My nane is….. : 38.32 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Interview,Introduce,แนะนำตัวเอง,สัมภาษณ์
 
แหล่งพลังงาน ตอนที่ 1 : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,แหล่งพลังงาน
 
ธาตุและตารางธาตุ : 0.2 นาที
ครูยุพดี กาญจนะ
Tags : ตารางธาตุ,ธาตุ
 
thank