Tags
ขดลวดอาร์เมเจอร์  วงจรลอจิก  การสุ่มตัวอย่าง  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  ย่าม  การต่อตัวต้านทานไฟฟ้า  ปักปีกนก  คอมพลีเมนต์  โปรแกรม PCL  ขนมปังปิต้า  ขอบคุณ  มัฟฟินเมล็ดทานตะวัน  การใช้พลังงาน  ขิง  SMEs  Photoshop  Safety Colours  เพศสัมพันธ์  ที่ห้อยโทรศัพท์  มอเตอร์ 1 เฟส  ลายซิ่น  FTP  นวดแผนไทย  การแจกแจงแบบปกติ  เซ็ทผม  ตกแต่งเสื้อ  ความต้านทานไฟฟ้า  แบล็คฟลอเรสต์  สปัน  เบียร์  เครื่องประดับ  ม่าฮ้อ  select  มอลเบอรี่  สมบัติของธาตุ  รูปมะเฟือง  วานิลา  การเย็บผ้า  เครื่องมือและอุปกรณ์  กฎการส่องสว่าง  แป้งทอด  ม้วนผม  พียูที  #REF!  แต่งหน้า  บัญชีบริษัท  แบบทดสอบ  Spreadsheet  ขัดหน้า  table  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พระสงฆ์กับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม 2

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  พระสงฆ์กับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม 2
 
 
หนึ่งเดียวในโลก : 48.45 นาที
ครูทัศนีย์ บุญเลิศ
Tags : เศรษฐกิจพอเพียง,เอกลักษณ์ไทย
 
นโยบายพลังงาน : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : นโยบายพลังงาน,พลังงาน
 
กำเนิดและความสำคัญของศาสนา : 48.1 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : กำเนิดศาสนา
 
โรคเอดส์ : 43.4 นาที
ครูสมเจตน์ อุ่นใจ
Tags : เพศสัมพันธ์,โรคเอดส์
 
How do you feel today? : 49.17 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : feel,matter,ความรู้สึก
 
How many pens do you have? : 51.3 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : plural,singular,พหูพจน์,เอกพจน์
 
thank