Tags
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  กำลังไฟฟ้า   สปัน  C  ปักกรอบรูป  ปักตรึงผ้า  security  CASE Studio  หมอนปักเข็ม  ก๋วยเตี๋ยว  ทฤษฎีลมอัด  ป้ายอวยพร  Hand Tools  working environment  การบัดกรี  SQL  การมองเห็น  สิ่งเสพติด  การบำรุงรักษาระบบนิวเมติกส์  แรงดันแม่เหล็ก  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  แรงกระทำของของไหล  event  งานปัก  แสงภายในอาคาร  Leave  ประวัติการทำงาน  ย่าม  สัญลักษณ์งานท่อ  safe  โมจิ  ผ้ากันเปื้อน  บัญชีต้นทุน  ดีเทอร์มิแนนต์  มินท์  การแลกเปลี่ยน  Ask  บัวลอย  หอยแมลงภู่  โวลต์มิเตอร์  ตัวบ่งปริมาณ  กระเป๋าออกงาน  ปักผ้า  ผ้าตกแต่งโต๊ะ  นวดรักษาโรค  เทมปุระ  น้ำสลัด  โปรแกรม PCL  ซาลาเปา  หม้อแกง  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
How do you feel today?

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  How do you feel today?
 
 

วิดีทัศน์

เอกสาร/คู่มือ

  แนะนำ/ติชม

  การอนุรักษ์พลังงาน : 51.58 นาที
  ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
  Tags : พลังงาน,อนุรักษ์พลังงาน
   
  เรียนรู้อย่างฉลาด : 49.11 นาที
  ครูอโนทยา เรืองศรี
  Tags : เศรษฐกิจพอเพียง
   
  ต้องดีกว่าเก่า : 44.4 นาที
  ครูทัศนีย์ บุญเลิศ
  Tags : เศรษฐกิจพอเพียง
   
  อโรคยาผาสุก : 46.56 นาที
  ครูชลิต เขาวงค์ทอง
  Tags : เศรษฐกิจพอเพียง,สมุนไพร
   
  พลังงานกับระบบนิเวศ : 51.2 นาที
  ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
  Tags : พลังงาน,ระบบนิเวศ
   
  ชีวิตกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 1 : 0.2 นาที
  ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
  Tags : พลังงาน,รูปแบบพลังงาน
   
  thank