Tags
จริยธรรมทางธุรกิจ  การผูกผ้า  if-else  เฟรนว์โทส  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  สลัด  เครื่องมือกล  ลูกชุบ  Validation Server Control  สัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย  อัญชัน  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  แหล่งพลังงาน  Ask  เศรษฐกิจ  สัมภาษณ์  พุทธธรรม  ราดหน้า  ดีเทอร์มิแนนต์  Mysql  การวางตัว  การพับผ้า  ที่รองจาน  เสื้อผู้หญิง  เซต  บ๊ะจ่าง  เพิ่มทุนลดทุน  นวดแผนไทย  ภาพจิ๊กซอ  อาหารหวาน  ขดลวดอาร์เมเจอร์  การสูญเสียพลังงาน  เส้นหมี่  สถานที่  เทมปุระ  ถั่วกวน  กำเนิดศาสนา  วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า  TCP/IP  หน่วยผลิตสูญหาย  table  พีนัทบัตเตอร์  ขนมปังกรอบ  ประพจน์  ข้าวต้มเบญจรงค์  แม่เหล็กไฟฟ้า   เอกพจน์  มอเตอร์ 1 เฟส  ความหนืด  ไส้โหงวยิ้ง  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Hello

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  Hello
 
 

วิดีทัศน์

เอกสาร/คู่มือ

  แนะนำ/ติชม

  บาลีศึกษาเบื้องต้น : 46.11 นาที
  ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
  Tags : ภาษาบาลี
   
  การเสริมสร้างสัมพันธภาพ : 38.58 นาที
  ครูอรุณี สิโรรส
  Tags : สัมพันธภาพ
   
  ตามรอยพ่อหลวง : 47.55 นาที
  ครูอรุณี สิโรรส
  Tags : เศรษฐกิจพอเพียง
   
  Hand Tools เครื่องมือ : 43.17 นาที
  ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
  Tags : Hand Tools,กฏความปลอดภัย,เครื่องมือ
   
  หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง : 41.53 นาที
  ครูสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์
  Tags : เศรษฐกิจพอเพียง
   
  What time is it? : 34.34 นาที
  ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
  Tags : Time,เวลา
   
  thank