download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การตัดผมลองทรงต่ำ

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การตัดผมลองทรงต่ำ
 
 

วิดีทัศน์

เอกสาร/คู่มือ

  แนะนำ/ติชม

  การตัดผมเด็ก นร. ชาย : 42.18 นาที
  ครูเกวลิน สมิทธากร
  Tags : ตัดผม,เสริมสวย
   
  การดัดผมแกนตั้ง แบบที่ 2 : 41.50 นาที
  ครูลีนา เพิ่มสินธุ์
  Tags : ตัดผม,เสริมสวย
   
  การม้วนผมแกนแถวตรง : 46.34 นาที
  ครูเกวลิน สมิทธากร
  Tags : ม้วนผม,เสริมสวย
   
  การตัดผมนักเรียน-หญิง : 42.17 นาที
  ครูเกวลิน สมิทธากร
  Tags : ตัดผม,ตัดผมหญิง,เสริมสวย
   
  การม้วนโลนิ้ว-ก้นหอย : 42.13 นาที
  ครูเกวลิน สมิทธากร
  Tags : ม้วนผม,เสริมสวย
   
  การม้วนผมแกนสับหว่างข้าง : 36.32 นาที
  ครูเกวลิน สมิทธากร
  Tags : ม้วนผม,เสริมสวย
   
  แต่งหน้าเจ้าสาว : 46.1 นาที
  ครูเกวลิน สมิทธากร
  Tags : แต่งหน้า,เสริมสวย
   
  การถักเปียริบบิ้น : 48.12 นาที
  ครูเกวลิน สมิทธากร
  Tags : ถักเปีย,เสริมสวย
   
  การดัดผมแกนตั้ง แบบที่ 1 : 44.30 นาที
  ครูลีนา เพิ่มสินธุ์
  Tags : ตัดผม,เสริมสวย
   
   
  thank