Tags
กระเป๋าจักสาน  โรคเอดส์  Open Source  สมบัติของแสง  หอยแมลงภู่  ภาพปักปะ   กัดกระจก  ตกแต่ง  analysis  พาย  ศาสนาพุทธ  ต้นทุนการผลิต  อบายมุข  รักษ์น้ำ  สะเต๊ะ  การต่อตัวต้านทานไฟฟ้า  prohibit  แสงภายในอาคาร  จรรยาบรรณ  เบเกอรี่  safety condition  พายคาว  ข้าวเหนียว   หนี้สิน  สัมภาษณ์  เย็บเสื้อ  วงจรฟิลเตอร์  การเดินมอเตอร์ 3 เฟส  ผัดกระเพรา  พื้นที่ใต้โค้ง  หุ้นทุน  ถั่ว  ชิฟฟอน  หน่วยผลิตสูญหาย  การแสดงความเป็นเจ้าของ  พลังงานไฟฟ้า  วิกฤตการณ์พลังงาน  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  การไหลในช่องทางเปิด  ตุ๊กตาหมู  ก๋วยเตี๋ยว  เขียนแบบ  กระต่าย  ลูกหม่อน  ปลาทอด  แอบเปิ้ล  ภาพจิ๊กซอ  smart art  มัลติมิเตอร์  webmail  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พับ...ช้างคู่

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  พับ...ช้างคู่
 
 
พานพุ่มแกนดินเหนียว : 40.42 นาที
ครูลักษณา นุ่มเจริญ
Tags : งานดอกไม้,พานพุ่ม
 
พับ... ล... ลิง : 46.53 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : งานพับ,งานศิลป์
 
 
การจัดรูปทรงพัด : 40.55 นาที
ครูอัญชลี มหาการุณ
Tags : งานดอกไม้,จัดดอกไม้
 
มาลัยชำร่วย : 45.20 นาที
ครูปภาพิต สุภารัตน์
Tags : งานดอกไม้,ร้อยมาลัย
 
ปั้น...ตุ๊กตาที่แขวนกุญแจ : 27.28 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : งานปั้น,ปั้นตุ๊กตา
 
มาลัยกลมลายคดกริชขวาง : 40.24 นาที
ครูสุวรรณี พุกภิญโญ
Tags : งานดอกไม้,ร้อยมาลัย
 
บายศรีประยุกต์ : 48.58 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : งานพับ,บายศรี,ประดิษฐ์
 
พับริบบิ้นดอกกุหลาบ : 45.47 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : งานพับ,พับริบบิ้น
 
เพ้นท์..ปลาทอง : 43.22 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : งานเพ้นท์,งานศิลป์,ภาพสัตว์
 
thank