Tags
ผมทรงฟาร่า  คาปาซิเตอร์  File Server  เคลือบรูป  การออม  select  อากาศ  รูปแบบพลังงาน  ที่รองแก้ว  เสื้อผ้า  ปีกไก่  อุณหภูมิสี  Site Navigation  วงจรเรียงกระแส  ประเภทของการไหล  หลอดฟลูออเรสเซนต์  การหมุนมอเตอร์  กาแฟ  ข้าวสาลี  การแสดงความเป็นเจ้าของ  วางแผนทางการเงิน  ลอดช่อง  เงินสดย่อย  เมตริกซ์เอกลักษณ์  ที่รองจาน  สิ่งเสพติด  PHP  ขมปังพิต้า  เอกสารธุรกิจ  จัดดอกไม้  ตัวเก็บประจุ  แหล่งกำเนิดไฟฟ้า  มัลติมีเดีย  ผ้าฝ้าย  สินเขื่อ  ขนมเปี๊ยไส้หมูหยอง  ฝากระปุกแก้ว  TCP/IP  Time  แห้ว  คุกกี้ไวท์มอลล์  อิ่วก้วย  กระเป๋าสตางค์  คุกกี้  งบ  ข้าวตู  เล็บมือนาง  นิวเมติกส์  พีชคณิตแบบบลูลีน  ปลากระพง  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รองเท้า Cotton

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  รองเท้า Cotton
 
 
การเย็บเสื้อคอกลมมีแขน ตอน 1 -2 : 41.43 นาที
ครูมาณี กสิกรอุดมไพศาล
Tags : การเย็บผ้า,เย็บเสื้อ
 
การติดผ้าลายพัด : 42.56 นาที
ครูโนรี มิตรอารีย์
Tags : การติดผ้า,ผ้าตกแต่งโต๊ะ,ลายพัด
 
 
การทำกระเป๋าหนีบ : 46.6 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋า,ประดิษฐ์
 
thank