Tags
ที่จับตู้เย็น  หุ้นทุนบริษัท  บาบีคิว   Leave  คอร์นเฟล็ก  เยื่อไผ่  รอตตี้บอย  ภาษีอากร  ปักคัดเวิร์ค  SiteMap  สถิติ  เขียนแบบแผ่นคลี่  มัลติมิเตอร์  เศรษฐกิจพอเพียง  หมั่นโถว  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  คัสตาร์ด  แบบปกเสื้อ  ทูน่า  ปากหม้อ  ไตรแอค  แอปเปิ้ล  อันตรายจากไฟฟ้า  ข้าวสาลี  การเย็บผ้า  fire extinguisher  ขนมปังเบียร์  ช่อบูเก้  การไหล  รูปแบบพลังงาน  เพ้นท์เล็บ  ปักผ้า  กระเป๋าเอนกประสงค์  ทำลอนผม  ภาพปักปะ   ขนมปังกระทง  เพิ่มทุนลดทุน  มู่ลี่  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  โปรแกรมนำเสนอ  ตั๋วเงิน  แสง  งบกำไรขาดทุน  หมู  กล่องบรรจุภัณฑ์  ภาชนะดินเผา  ฟิวส์  safe  ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง  เป้  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การหุ้มปกสมุดโน๊ต

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การหุ้มปกสมุดโน๊ต
 
 
กระเป๋า Cotton Design ลายขวาง : 43.16 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋า,ประดิษฐ์
 
การสร้างเสื้อปกในตัว : 49.34 นาที
ครูฉวี แย้มประยูร
Tags : การเย็บผ้า,แบบเสื้อ
 
กระเป๋าย่าม : 42.0 นาที
ครูภัทรนันท์ พรรณสมบัติ
Tags : กระเป๋า,ประดิษฐ์,ย่าม
 
การพับผ้าเช็ดมือ ตอน 1 : 41.12 นาที
ครูฉวี แย้มประยูร
Tags : การพับผ้า,ผ้าเช็ดมือ
 
thank