Tags
เงินฝาก  ข้าวเหนียว  อุณหภูมิสี  กำเนิดศาสนา  โมเมนตัม  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  วงจรนิวเมติกส์  เพ้นท์แก้ว  ผู้ถือหุ้น  ปักปะ  ฟังก์ชั่น  การมองเห็น  เส้นหมี่  email  ตัดเย็บเสื้อผ้า  สาลี่  มินต์  เพ้นท์เล็บ  ค่าความต้านทานรวม   Leave  แหล่งกำเนิดไฟฟ้า  กุ้ง  ปลาหมึก  มอเตอร์ไฟฟ้า  ควบคุมต้นทุน  พาน  บลูเบอรี่  การต่อตัวต้านทานไฟฟ้า  ทรานซิสเตอร์  แบบกางเกง  ทักทาย  พริกขิง  ปลากริม  แขนเสื้อ  ชาเขียว  ปลาช่อนทอด  แต่งผม  ปลาดุกฟู  เล็บมือนาง  ปักเดินเส้น  ทฤษฎีแสง  แบบแขนเสื้อ  เจริญปัญญา  กระดาษทิชชู  บัญชีต้นทุน  ความเข้มสนามแม่เหล็ก  มะนาว  Resume  acrobat  ข้าว  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ดอกไม้แฟนซี

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ดอกไม้แฟนซี
 
 
ตกแต่งกระเป๋าแบบที่ 1 : 45.26 นาที
ครูภัทรนันท์ พรรณสมบัติ
Tags : กระเป๋า,งานผ้า,ประดิษฐ์
 
หมอนปักเข็ม แบบ 3 : 42.57 นาที
ครูโนรี มิตรอารีย์
Tags : ประดิษฐ์,หมอนปักเข็ม
 
กระเป๋าเครื่องมือตัดเย็บ : 50.19 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋า,งานผ้า,ประดิษฐ์
 
thank