Tags
อุบัติเหตุจากการทำงาน   ปกสมุด  warning  วิถึไทยพอเพียง  วงจรไฟฟ้าแบบผสม  คุกกี้ฟักทอง  เครื่องวัดเฉพาะงานทางไฟฟ้า  แครอท  ภาพดอกไม้  ลายพัด  acrobat  พายคัสตาร์ด  ที่ติดตู้เย็น  ภาษี  ไอซี  Safety Colours  มะพร้าวเผา  prohibit  ถั่วกวน  ต้นกระเทียม  PHP  ผ้าคลุม  ตั๋วแลกเงิน  ขนมเหนียว  safety condition  ปอเปี๊ยะสด  อบายมุข  เค้กหน้าแอปเปิ้ล  ทรัพย์สิน  วุ้น  ของว่าง  พลังงาน  ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์  ลูกหม่อน  ถั่วแดง  คัสตาร์ด  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ผ้าฝ้าย  พลังงานไฟฟ้า  ขนมปังกระทง  ภาษาบาลี  การมองเห็น  นโยบายพลังงาน  มินต์  อนุรักษ์พลังงาน  ฟังก์ชัน  กำเนิดศาสนา  ประจุไฟฟ้า  ประกันภัย  เอแคล  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
สรุปผลงานและการประเมินผล ตอน 2

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  สรุปผลงานและการประเมินผล ตอน 2
 
 
การสร้างเสื้อปกบัว : 46.9 นาที
ครูฉวี แย้มประยูร
Tags : การเย็บผ้า,แบบเสื้อ
 
thank