Tags
เสริมสวย  สาลี่  Introduce  ปอเปี๊ยะสด  ชิฟฟอน  มอเตอร์ 1 เฟส  พายคัสตาร์ด  ทิศทาง  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์  ความต้านทาน  FTP  การแปลงเลขฐาน  ชอคชิพ  แบบตัดเสื้อ  ประชากร  หมอนอิง  ครองแครง  วงจรไฟฟ้า  ซองโทรศัพท์  ทองม้วน  กระต่าย  warning  ทองพับ  สะเต๊ะ  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  ฮาวายเอี้ยน  โจ๊กงาดำ  ทูโทน  เหรียญกษาปณ์  ทำสีผม  การสุ่มตัวอย่าง  เช็ค  ศาสนาพุทธ  ข้าวโพด  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  ความรู้สึก  อุณหภูมิสี  ปักคัดเวิร์ค  หลอดฟลูออเรสเซนต์  บัญชีบริษัท  หมวก  ผ้าหุ้มขวดน้ำ  น้ำพริกเผา  กฎของพลังงาน  ค่าความต้านทานรวม   วงจรทวีแรงดัน  กระแสไฟฟ้า  กระเป๋าเอนกประสงค์  เครื่องวัดไฟฟ้า  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
สรุปผลงานและการประเมินผล ตอน 1

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  สรุปผลงานและการประเมินผล ตอน 1
 
 
ที่ใส่ทิชชูแบบกลม : 36.51 นาที
ครูโนรี มิตรอารีย์
Tags : ที่ใส่ทิชชู,ประดิษฐ์
 
กล่องทิชชู : 43.56 นาที
ครูโนรี มิตรอารีย์
Tags : กล่อง,กล่องทิชชู,ทิชชู,ประดิษฐ์
 
การติดผ้าลายพัด : 42.56 นาที
ครูโนรี มิตรอารีย์
Tags : การติดผ้า,ผ้าตกแต่งโต๊ะ,ลายพัด
 
การสร้างแบบปกในตัว : 42.55 นาที
ครูฉวี แย้มประยูร
Tags : การเย็บผ้า,แบบปกเสื้อ
 
thank