Tags
เทมปุระ  พลังงาน  พายไส้หวาน  การเย็บแขนเสื้อ  ทฤษฎีการวางซ้อน  ฟลั๊กซ์แม่เหล็ก  extreme heat  ประวัติการทำงาน  เขียนแบบท่อ  acrobat  ราดหน้า  หมอนปักเข็ม  forms  Office Equipment  สาหร่าย  Tools and Equipment  SMEs  ขนมปังปิต้า  Place  เวลา  รองเท้า  ตัวเก็บประจุ  Number  อุบัติเหตุจากการทำงาน   วงจรทวีแรงดัน  fire extinguisher  จริยธรรมทางธุรกิจ  แขนเสื้อ  CASE Studio  ค่าเงิน  เผือก  แรงดันไฟฟ้าต้านกลับ  โปรแกรม PCL  มารยาทชาวพุทธ  ตั๋วแลกเงิน  การต่อตัวต้านทานไฟฟ้า  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  Permission  อาหารหวาน  วงจรควบคุม  โอรีโอ้  เขียนแบบแผ่นคลี่  หุ้นส่วน  อุปกรณ์ควบคุม  กลศาสตร์ของไหล  ปักคัดเวิร์ค  งานประดิษฐ์  พฤติกรรมทางเพศ  แสงภายในอาคาร  แรงดันแม่เหล็ก  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การพับผ้าเช็ดมือ ตอน 3

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การพับผ้าเช็ดมือ ตอน 3
 
 
กระเป๋าถือแต่งดอกไม้ : 50.30 นาที
ครูภัทรนันท์ พรรณสมบัติ
Tags : กระเป๋า,งานผ้า,ประดิษฐ์
 
ที่ใส่ทิชชูแบบเหลี่ยม : 45.59 นาที
ครูโนรี มิตรอารีย์
Tags : ที่ใส่ทิชชู,ประดิษฐ์
 
thank