Tags
วงจรไฟฟ้าแบบผสม  พายคาว  สัมพันธภาพ  ลูกพรุน  กระเป๋าถือ  มาลัย  รูปแบบพลังงาน  ปลาช่อน  ฟังก์ชัน  วงจรทวีแรงดัน  ทรัพยากรธรรมชาติ  Tools and Equipment  ลูกหม่อน  วานิลา  SQL  ตัวบ่งปริมาณ  มะพร้าวเผา  พีนัทบัตเตอร์  Proxy  VOIP  แนะนำตัวเอง  ปมฝรั่งเศส  การเรียงสับเปลี่ยน  กฎความปลอดภัย  การตลาด  การมองเห็น  ค่าความต้านทานรวม   ฝอยทอง  ซิป  กระเป๋าผ้าฝ้าย  ดีเทอร์มิแนนต์  ขนมไทย  Mysql  พลังงานในการไหล  หุ้นส่วน  สัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย  ผ้ารองจาน  วงจรวีตสโตนบริดจ์  งบดุล  โอ๊ต  สิ่งเสพติด  โรล  ค่าจ้าง  แกงเผ็ด  โปรแกรมนำเสนอ  แป้งจี่  กาแฟ  ขนม  การสูญเสียพลังงาน  จริยธรรมทางธุรกิจ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การสร้างแบบกางเกงแพร

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การสร้างแบบกางเกงแพร
 
 
การเย็บเสื้อคอกลมมีแขน ตอน 2 -2 : 39.54 นาที
ครูมาณี กสิกรอุดมไพศาล
Tags : การเย็บผ้า,เย็บเสื้อ
 
สรุปผลงานและการประเมินผล ตอน 2 : 41.15 นาที
ครูมาณี กสิกรอุดมไพศาล
Tags : การเย็บผ้า,เย็บเสื้อ
 
กระเป๋าวัยรุ่น : 45.57 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋า,ประดิษฐ์
 
การสร้างแบบปกในตัว : 42.55 นาที
ครูฉวี แย้มประยูร
Tags : การเย็บผ้า,แบบปกเสื้อ
 
กระเป๋าเอนกประสงค์ : 48.17 นาที
ครูภัทรนันท์ พรรณสมบัติ
Tags : กระเป๋า,งานผ้า,ประดิษฐ์
 
thank