Tags
กระเป๋าจักสาน  ตั๋วสัญญาใช้เงิน  กล้วยหอม  ผงกะหรี่  ที่ใส่ทิชชู  จุดคุ้มทุน  ข้าวมัน  ฟิวส์  ครองแครง  เขียนโปรแกรม  ชอคชิพ  safety equipment  แป้งจี่เผือก  รังดุม  ไส้สัปปะรด  มู่ลี่  ขนมปังเมเบิลโอ๊ตมิล  การเลือกผ้า  function  Pulse Generator  กระต่าย  สัมภาษณ์  สมบัติของธาตุ  #REF!  ของที่ระลึก  เอกลักษณ์ไทย  event  ผลิตผลร่วม  ตุ๊กตา  วางแผนรายจ่าย  กระเป๋าออกงาน  ปมฝรั่งเศส  ปลาทูน่า  การเย็บแขนเสื้อ  กระดาษล้มลุก  อาหารหวาน  กลศาสตร์ของไหล  ขมปังพิต้า  กระดาษสา  วงจรขยาย  การใช้พลังงาน  เวลา  แหล่งข้อมูลธุรกิจ  Normalization  อบายมุข  ค่าเงิน  ขนมหวาน  จริยธรรมทางธุรกิจ  ประกอบธุรกิจ  สมการเชิงเส้น  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
กระเป๋าผ้าหิ้วแบบแขนเดียว

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  กระเป๋าผ้าหิ้วแบบแขนเดียว
 
 
หมอนปักเข็ม แบบ 3 : 42.57 นาที
ครูโนรี มิตรอารีย์
Tags : ประดิษฐ์,หมอนปักเข็ม
 
กระเป๋ารูดกลม : 44.51 นาที
ครูภัทรนันท์ พรรณสมบัติ
Tags : กระเป๋า,ประดิษฐ์
 
 
ดอกดาหลาผ้าไหม : 47.38 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : ดอกไม้,ประดิษฐ์
 
กระเป๋าดีไซน์ลายน้ำ : 46.20 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋า,งานผ้า,ประดิษฐ์
 
การหุ้มปกสมุดโน๊ต : 45.16 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : ปกสมุด,ประดิษฐ์
 
thank