Tags
เครื่องกำเนิดความถี่   เข็มมือ  ลูกชุบ  ทรานซิสเตอร์  ไตรแอค  กำลังไฟฟ้า   นึ่ง  พฤติกรรมทางเพศ  คอมมิวเตชั่น  แฟคทอเรียล  ประเมินผลธุรกิจ  ไหมปัก  แฟกทอเรียล  ควบคุมต้นทุน  Linux  ปลาดุกย่าง  จิ๊กซอ  กฎของพลังงาน  บันทึกบัญชี  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  ตัวเชื่อมประพจน์   คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  หลอดฟลูออเรสเซนต์  ดอกเบี้ยตั๋วเงิน  ตุ๊กตากระต่าย  โครงงานวิทยาศาสตร์  นิติกรรรม  ไส้โหงวยิ้ง  ไข่เยี่ยวม้า  File Server  ซอยผม  ฉาบ  ย่าม  ทอฟฟี่  วงจรอนุกรม  สัมพันธภาพ  ไข่  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  function  J-FET  เสื้อผู้หญิง  สิ่งเสพติด  Self-bias  กฎของโอห์ม   การผลิต  #REF!  ตัวบ่งปริมาณ  player  กระดาษล้มลุก  กฎของแลมเบิร์ตโคไซน์  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
กระเป๋าถือออกงานแบบทางการ

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  กระเป๋าถือออกงานแบบทางการ
 
 
หมอนปักเข็ม แบบ 3 : 42.57 นาที
ครูโนรี มิตรอารีย์
Tags : ประดิษฐ์,หมอนปักเข็ม
 
การติดผ้าลายพัด : 42.56 นาที
ครูโนรี มิตรอารีย์
Tags : การติดผ้า,ผ้าตกแต่งโต๊ะ,ลายพัด
 
พวงกุญแจรูปปลา : 35.54 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : ของที่ระลึก,ประดิษฐ์,พวงกุญแจ
 
thank