Tags
กระเป๋าจ่ายตลาด   มันเทศ  ทฤษฎีเมชเคอร์เร้นต์  Signal Generator  แยม  ปักลูกโซ่  โมเสก  งบประมาณ  กระดาษสา  เงินสดย่อย  เซลล์ไฟฟ้า  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  buring  Proxy  การหักเหแสง  อาหารผัด  ประวัติการทำงาน  Photoshop  ข้าวสาลี  กฎของโอห์ม   สายดิน  ทองม้วน  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  ปีเถาะ  มูส  mail merge  เพศสัมพันธ์  Presentation  เงินปันผล  ตุ๊กตา  ลูกชุบ  ปักกรอบรูป  ตกแต่งโต๊ะ  วัตต์มิเตอร์  ครีมชีส  ครีม  ไข่เยี่ยวม้า  ตกแต่ง  สนามแม่เหล็ก  ผ้าตกแต่งโต๊ะ  Validation Server Control  ตั๋วเงิน  chart   หนี้สิน  หัวต่อพีเอ็น  เครื่องมือและอุปกรณ์  โมบาย  รองเท้าแตะ  แจกัน  ชุดบริการลมอัด  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
กระเป๋าใส่สตางค์

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  กระเป๋าใส่สตางค์
 
 
 
การเย็บกระโปรงทรงตรง ตอน 2 -1 : 41.37 นาที
ครูมาณี กสิกรอุดมไพศาล
Tags : กระโปรง,การเย็บผ้า
 
การสร้างแบบกางเกงแพร : 39.45 นาที
ครูฉวี แย้มประยูร
Tags : การเย็บผ้า,แบบกางเกง
 
thank