Tags
งานผ้า  ครองแครง   หนี้สิน  แรงลอยตัว  Apache  อาหาร  E-R Model  กระแสไฟฟ้า  เครื่องมือกล  หอยแมลงภู่  แบบกางเกง  การใช้ยา  ระบบนิเวศ  Dreamwaver   อบายมุข  ออสซิลโลสโคป  ไส้โหงวยิ้ง  ตรรกศาสตร์  เส้นใหญ่  ของเล่น  ขนมปังเมเบิลโอ๊ตมิล  ครีมชีส  ความเข้มสนามแม่เหล็ก  ตุ๊กตาหมี  การแปลงเลขฐาน  ฟังก์ชั่น  โครงงานวิทยาศาสตร์  FTP  ทฤษฎีเมชเคอร์เร้นต์  ถั่วแดง  ภาพปะติด  ขนมหวาน  เมล็ดทานตะวัน  กระเป๋าหิ้ว  Safety Colours  การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้า  การผูกผ้า  Place  Self-bias  กาแฟ  ขนมปังม้วน  ผ้าปูโต๊ะ  วงจรไฟฟ้าแบบผสม  พิซซ่ากระเป๋า  Count  จิ้นหม่าวู  หน่วยผลิตเพิ่ม  เลขฐาน  เครื่องประดับ  เอกพจน์  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ซาลาเปาไส้ถั่วแดงงาดำ

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ซาลาเปาไส้ถั่วแดงงาดำ
 
 
คุกกี้ธัญพืช : 40.31 นาที
ครูเกศยา ยงภูมิพุทธา
Tags : Bakery,ขนม,ขนมอบ,คุกกี้,ธัญพืช,เบเกอรี่,อาหาร
 
 
ขาไก่งาดำ : 48.2 นาที
ครูเกศยา ยงภูมิพุทธา
Tags : ขนม,ขนมปังกรอบ,ขาไก่,งาดำ ,อาหาร
 
วุ้นลูกชุบ : 36.38 นาที
ครูอรอนงค์ ลำดวล
Tags : ขนม,ขนมไทย,ขนมหวาน,ลูกชุบ,วุ้น,อาหาร
 
thank