Tags
มารยาทชาวพุทธ  ภาษาบาลี  Ask  โวลต์มิเตอร์  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  ขนมขิง  ไข่เยี่ยวม้า  Proxy  ข้าวผัด  พีนัทบัตเตอร์  กระเป๋าผ้า  วงจรวีตสโตนบริดจ์  โอห์ม  unzip  ที่รองจาน  แห้ว  buring  Swish  การเลือกคู่  ผลไม้  ลืมกลืน  วาล์วควบคุมทิศทาง  นวดรักษาโรค  ปีฉลู  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  ดีท๊อกซ์ผม  ชิพ  การต่อเซลล์ไฟฟ้า  กระดาษล้มลุก  การหมุนมอเตอร์  ผ้าเช็ดมือ  เมตริกซ์เอกลักษณ์  สาร  สโคน  กับแกล้ม  พายคัสตาร์ด  รังดุม  โกโก้  SQL  ข้าว  สัมพันธภาพ  กล่องบรรจุภัณฑ์  เม็ดมะม่วงหิมพานต์  สมุนไพร  มินท์  เพ้นท์แก้ว  จิ๊กซอ  ผ้ากันเปื้อน  เบเกอรี่  เย็บเสื้อ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วิกฤตการณ์พลังงาน

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  วิกฤตการณ์พลังงาน
 
 
Safety Symbols สัญลักษณ์ความปลอดภัย : 40.33 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : caution,prohibition,safety,warning
 
ภูมิคุ้มกันชีวิต : 49.41 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : เศรษฐกิจพอเพียง,เอกลักษณ์ไทย
 
บาลีศึกษาเบื้องต้น : 46.11 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : ภาษาบาลี
 
Working environment สิ่งแวดล้อมในการทำงาน : 39.28 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : safety rules,safety system,working environment
 
เรียงร้อยถ้อยคำ : 47.11 นาที
ครูนิตยา อรรถโกมล
Tags : เศรษฐกิจพอเพียง
 
thank