Tags
กระเป๋า  ประกันภัย  เคลือบเรซิ่น  การจัดการ  แรงดันไฟฟ้า  ประเภทของการไหล  กระเป๋าจ่ายตลาด   ภาษีอากร  องค์กรธุรกิจ  เมล็ดทานตะวัน  แป้งจี่เผือก  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  ต้นทุน  ตัวเลข  อาหารสุขภาพ  เข็มมือ  ความดันในของไหล  ภาษาบาลี  ปลาจาระเม็ด  ปักผ้า  เพิ่มทุนลดทุน  บัวหิมะ  Resume  หน่วยผลิตเพิ่ม  เอกสารธุรกิจ  ออสซิลโลสโคป  Diode  วงจรเกท  โรคเอดส์  สาลี่  บัวลอย  ขนมปังปลา  Script  คอมมิวเตชั่น  ที่ติดตู้เย็น  เครื่องอัดลม  Web Server Control  กระดาษล้มลุก  ขนมขิง  เครื่องมือ  ศาสนาพุทธ  Button  อาหารผัด  การสุ่มตัวอย่าง  Greeting  ตัดเสื้อ  สัจนิรันดร์  การจัดหมู่  network  ตุ๊กตากระต่าย  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ทรานซิสเตอร์

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ทรานซิสเตอร์
 
 
กำลังไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : กำลังไฟฟ้า
 
thank