Tags
โปรแกรม PCL  Site Navigation  ชิฟฟอน  Toolbook  แกงจืด  Where  Dreamwaver   จริยธรรมทางธุรกิจ  ความดันในของไหล  คาปูชิโน  กระเป๋าผ้า  คอมพิวเตอร์กราฟิก  network  ตุ๊กตากระต่าย  การลงทุน  Office Equipment  อนุรักษ์พลังงาน  ลายสับปะรด  สะเต๊ะ  Action  ซาลาเปาไส้หวาน  วาดภาพ  วงจรเกท  วงจรรักษาระดับแรงดัน  ปักผ้า  ขนม.อาหาร  จุดคุ้มทุน  ปักแต่งภาพ  แบบฟอร์ม  ธัญพืช  เงินทุน  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  สัจนิรันดร์  ทฤษฎีเมชเคอร์เร้นต์  Access  สุขภาพ  ความเข้มสนามแม่เหล็ก  มารยาทชาวพุทธ  การไหลในช่องทางเปิด  แนะนำตัวเอง  เครื่องวัดไฟฟ้า  เค้กหน้าแอปเปิ้ล  zip  การลดกระแสเริ่มเดินมอเตอร์  ประวัติการทำงาน  ปกสมุด  อบายมุข  หมอนปักเข็ม  ผูกผ้าแบบระย้า  หุ้นกู้  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
โรคเพศสัมพันธ์

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  โรคเพศสัมพันธ์
 
 

วิดีทัศน์

เอกสาร/คู่มือ

  แนะนำ/ติชม

  เรียงร้อยถ้อยคำ : 47.11 นาที
  ครูนิตยา อรรถโกมล
  Tags : เศรษฐกิจพอเพียง
   
  How do you feel today? : 49.17 นาที
  ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
  Tags : feel,matter,ความรู้สึก
   
  บาลีศึกษาเบื้องต้น : 46.11 นาที
  ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
  Tags : ภาษาบาลี
   
  Where are you (from)? : 42.42 นาที
  ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
  Tags : Place,Where,ที่ไหน,สถานที่
   
  Forms แบบฟอร์ม : 38.2 นาที
  ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
  Tags : Forms,แบบฟอร์ม
   
  can you speak English? : 53.29 นาที
  ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
  Tags : Ability,Permission,การอนุญาต,ความสามารถ
   
  thank