Tags
ริบหุ้น  ธุรกิจ  ย่าม  แหล่งพลังงาน  ขนมปังม้วน  การแสดงความเป็นเจ้าของ  หมูหยอง  Permission  Open Source  โปรแกรมนำเสนอ  วาดเขียน  analysis  Topology  สีน้ำมัน  คำสั่ง Linux  ดอกเบี้ยตั๋วเงิน  ผู้บริโภค  ขดลวดอาร์เมเจอร์  แอปเปิ้ล  ไหว้พระจันทร์  คุกกี้นิ่ม  ผูกผ้าแบบดอก  acrobat  คาปาซิเตอร์  ไอซี  แบบฟอร์ม  ถั่ว  อบายมุข  มาลัย  สัมพันธภาพ  สัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย  การพับผ้า  buring  ไส้ผัก  อาหารไทย  มินต์  มาเช่  งานพับ  เครื่องประดับ  ทูโทน  องค์กรธุรกิจ  ประดิษฐ์  ทรานซิสเตอร์  ที่รองแก้ว  ข้าวเกรียบ  ความน่าจะเป็น  ชุดบริการลมอัด  กระเป๋าซิ๊ป  ฝากระปุกแก้ว  กำลังงานในการไหล  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Where are you (from)?

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  Where are you (from)?
 
 

วิดีทัศน์

เอกสาร/คู่มือ

  แนะนำ/ติชม

  How do you feel today? : 49.17 นาที
  ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
  Tags : feel,matter,ความรู้สึก
   
  หนึ่งเดียวในโลก : 48.45 นาที
  ครูทัศนีย์ บุญเลิศ
  Tags : เศรษฐกิจพอเพียง,เอกลักษณ์ไทย
   
  พลังงานกับระบบนิเวศ : 0.2 นาที
  ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
  Tags : กฎของพลังงาน,พลังงาน
   
  อโรคยาผาสุก : 46.56 นาที
  ครูชลิต เขาวงค์ทอง
  Tags : เศรษฐกิจพอเพียง,สมุนไพร
   
  ธาตุและตารางธาตุ : 0.2 นาที
  ครูยุพดี กาญจนะ
  Tags : ตารางธาตุ,ธาตุ
   
  thank