download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การตัดผมลองทรงกลาง

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การตัดผมลองทรงกลาง
 
 

วิดีทัศน์

เอกสาร/คู่มือ

  แนะนำ/ติชม

  ซอยผมทรงฟาร่า : 39.30 นาที
  ครูเกวลิน สมิทธากร
  Tags : ซอยผม,ผมทรงฟาร่า,เสริมสวย
   
  เกล้าผมเจ้าสาวแบบช่อสูง : 50.5 นาที
  ครูเกวลิน สมิทธากร
  Tags : เกล้าผม,เสริมสวย
   
  เทคนิคการซอยผม แบบที่ 1 : 42.15 นาที
  ครูลีนา เพิ่มสินธุ์
  Tags : ซอยผม,เสริมสวย
   
  ซอยผมทรงแฟชั่น 1 : 45.52 นาที
  ครูเกวลิน สมิทธากร
  Tags : ซอยผม,เสริมสวย
   
  การตัดผมเด็ก นร. หญิง : 40.7 นาที
  ครูเกวลิน สมิทธากร
  Tags : ตัดผม,เสริมสวย
   
  การดัดผมทรงสับหว่าง : 42.29 นาที
  ครูลีนา เพิ่มสินธุ์
  Tags : ตัดผม,เสริมสวย
   
  เกล้าผมทรงตะกร้อ (เจ้าสาว) : 42.46 นาที
  ครูเกวลิน สมิทธากร
  Tags : เกล้าผม,เสริมสวย
   
  การซอยผมไดร์ผมทรงมอสแบบสมัยนิยม : 40.29 นาที
  ครูลีนา เพิ่มสินธุ์
  Tags : ซอยผม,เสริมสวย
   
  แต่งหน้าแบบวัยรุ่น : 41.4 นาที
  ครูเกวลิน สมิทธากร
  Tags : แต่งหน้า,เสริมสวย
   
  การถักเปีย 3 : 41.16 นาที
  ครูลีนา เพิ่มสินธุ์
  Tags : ถักเปีย,เสริมสวย
   
  thank