Tags
ไส้สัปปะรด  บัญชีต้นทุน  แผนธุรกิจ  Offer  เล็บมือนาง  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  C  เขียนแบบโครงสร้าง  กระเป๋าผ้าไหม  โอห์มมิเตอร์  การเลือกคู่  singular  Service Station  ที่ห้อยโทรศัพท์  แบบแขนเสื้อ  จิ้นหม่าวู  ปลาช่อน  table  ผู้บริโภค  ลายปักไหมปัก  ตุ๊กตาหมู  ดอกเบี้ย  การใช้ยา  ปลากริม  ข้าวโอ๊ต  ปลาทอด  Apache  วงจรไฟฟ้า  forms  กระเป๋าผ้า  เต้าหู้ยี้  การไหลในช่องทางเปิด  prohibit  สัมพันธภาพ  ไข่  แรงกระทำของของไหล  รองเท้า  chart  ข้าวต้ม  วงจรวีตสโตนบริดจ์  unzip  ตุ๊กตาแมวน้ำ  ม่าฮ้อ  การส่องสว่าง  ฐานข้อมูล  ธาตุ  คอมมิวเตชั่น  วงจรฟิลเตอร์  แบบเสื้อ  เมตริกซ์  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ครองแครงกรอบ

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ครองแครงกรอบ
 
 
 
thank