Tags
แบบฟอร์ม  Specialist  ไดแอค  เมตริกซ์เอกลักษณ์  ผ้าหุ้มขวดน้ำ  กระเป๋าสตางค์  โปรแกรม PCL  คุกกี้สมุนไพร  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  งบดุล  ไหมปัก  จิ้นหม่าวู  ตัดผม  ปักกรอบรูป  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ปักตรึงผ้า  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  สัญลักษณ์งานท่อ  วิกฤตการณ์พลังงาน  ม้วนผม  โมจิ  งบ  ไวท์มอลล์  มารยาทชาวพุทธ  การใช้พลังงาน  การมองเห็น  แสงภายในอาคาร  present  ขนมปังเมเบิลโอ๊ตมิล  จัดดอกไม้  ทรัพยากรธรรมชาติ  สโคน  งานปั้น  อิ่วก้วย  pdf  เครื่องกำเนิดความถี่   หัวต่อพีเอ็น  ฟิวส์  เอแคล  การเรียงสับเปลี่ยน  AppServ  มู่ลี่  ตัวแปร  ปลาเก๋า  เย็บเสื้อ  วงจรขยาย  การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้า  ธาตุ  #REF!  เผือก  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การเลือกผ้าและดูแลรักษาผ้า

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การเลือกผ้าและดูแลรักษาผ้า
 
 
การหุ้มปกเมนูอาหาร : 47.39 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : ปกสมุด,ประดิษฐ์
 
การเย็บกระโปรงทรงตรง ตอน 1 - 1 : 42.44 นาที
ครูมาณี กสิกรอุดมไพศาล
Tags : กระโปรง,การเย็บผ้า,ทรงตรง
 
ดอกไม้แฟนซี : 42.32 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : ดอกไม้,ประดิษฐ์
 
การเย็บกระโปรงทรงตรง ตอน 2 -2 : 45.37 นาที
ครูมาณี กสิกรอุดมไพศาล
Tags : กระโปรง,การเย็บผ้า
 
thank