Tags
ปลาหมึก  Log Server  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  ดอกเบี้ย  ปลาจาระเม็ด  plural  อุณหภูมิสี  แมวน้ำ  ฟลั๊กซ์แม่เหล็ก  สัญลักษณ์งานท่อ  เงินฝาก  มัน  ขาไก่  ข้าวสาลี  พายคัสตาร์ด  การใช้ยา  การสะท้อนแสง  ตั๋วเงิน  โมจิ  ทรัพย์สิน  โจ๊ก  โกโก้  เคลือบรูป  ถาด  เอกสารธุรกิจ  ข้าวมัน  สินเขื่อ  หน่วยผลิตสูญหาย  เครื่องประดับ  ครีม  เย็บเสื้อ  มัลติมีเดีย  ลืมกลืน  ไส้ผัก  การเย็บแขนเสื้อ  กฎความปลอดภัย  สีน้ำมัน  การผลิต  ที่รองจาน  การเรียงสับเปลี่ยน  เครื่องมือวัดไฟฟ้า  รูปแบบพลังงาน  prohibition  การใช้พลังงาน  เครื่องมือกล  เชอรี่  การสุ่มตัวอย่าง  การเย็บผ้า  Web Server  งานกระดาษ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ปักปมฝรั่งเศส

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ปักปมฝรั่งเศส
 
 
 
ย่ามใบเล็ก : 46.58 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : งานผ้า,ประดิษฐ์,ย่าม
 
 
การเย็บเสื้อคอกลมมีแขน ตอน 2 -2 : 39.54 นาที
ครูมาณี กสิกรอุดมไพศาล
Tags : การเย็บผ้า,เย็บเสื้อ
 
thank